Đặt Bom

Trò chơi đặt bom tìm đường 1 người chơi, 2 ngươi chơi. Đã bao giờ bạn muốn trở thành người thả bom? oh, nó rất tuyệt đấy! Tin tôi đi và tại sao bạn không thử chơi trò này ngay bây giờ nhi? đồng thời, kiểm tra và cải thiện kỹ năng thả bom của bạn.